Impressum

DINOCOP d.o.o. za usluge u građevinarstvu

Pušća 103, 51513 Omišalj, Hrvatska

OIB - 12459462285

PDV ID - HR12459462285

Broj računa - HR5723400091100146916

Privredna Banka Zagreb d.d

Broj računa - HR13236000011002318806

Zagrebačka banka d.d.

Broj računa - HR4525000091101488085

Addiko Bank d.d.

Članovi uprave - Dejan Toić, mag.ing.aedif.